חדשות ומבצעים
סקרים
היכן את/ה קונה בדר"כ את הסוללות למכשיר השמיעה שלך?
במכון השמיעה שלי
בבית מרקחת
בחנות אלקטרוניקה
במרכז לליקוי שמיעה
באינטרנט
סקרים

היכן את/ה קונה בדר"כ את הסוללות למכשיר השמיעה שלך?

במכון השמיעה שלי
79 44.13% (79/179)

בבית מרקחת
6 3.35% (6/179)

בחנות אלקטרוניקה
7 3.91% (7/179)

במרכז לליקוי שמיעה
21 11.73% (21/179)

באינטרנט
58 32.4% (58/179)סקרים קודמים