חדשות ומבצעים
סקרים
היכן את/ה קונה בדר"כ את הסוללות למכשיר השמיעה שלך?
במכון השמיעה שלי
בבית מרקחת
בחנות אלקטרוניקה
במרכז לליקוי שמיעה
באינטרנט
סקרים

היכן את/ה קונה בדר"כ את הסוללות למכשיר השמיעה שלך?

במכון השמיעה שלי
81 43.78% (81/185)

בבית מרקחת
7 3.78% (7/185)

בחנות אלקטרוניקה
7 3.78% (7/185)

במרכז לליקוי שמיעה
23 12.43% (23/185)

באינטרנט
59 31.89% (59/185)סקרים קודמים