חדשות ומבצעים
סקרים
היכן את/ה קונה בדר"כ את הסוללות למכשיר השמיעה שלך?
במכון השמיעה שלי
בבית מרקחת
בחנות אלקטרוניקה
במרכז לליקוי שמיעה
באינטרנט
סקרים

היכן את/ה קונה בדר"כ את הסוללות למכשיר השמיעה שלך?

במכון השמיעה שלי
92 41.82% (92/220)

בבית מרקחת
9 4.09% (9/220)

בחנות אלקטרוניקה
8 3.64% (8/220)

במרכז לליקוי שמיעה
26 11.82% (26/220)

באינטרנט
76 34.55% (76/220)סקרים קודמים