חדשות ומבצעים
סקרים
היכן את/ה קונה בדר"כ את הסוללות למכשיר השמיעה שלך?
במכון השמיעה שלי
בבית מרקחת
בחנות אלקטרוניקה
במרכז לליקוי שמיעה
באינטרנט
סקרים

היכן את/ה קונה בדר"כ את הסוללות למכשיר השמיעה שלך?

במכון השמיעה שלי
86 43.88% (86/196)

בבית מרקחת
8 4.08% (8/196)

בחנות אלקטרוניקה
8 4.08% (8/196)

במרכז לליקוי שמיעה
23 11.73% (23/196)

באינטרנט
63 32.14% (63/196)סקרים קודמים