חדשות ומבצעים
סקרים
היכן את/ה קונה בדר"כ את הסוללות למכשיר השמיעה שלך?
במכון השמיעה שלי
בבית מרקחת
בחנות אלקטרוניקה
במרכז לליקוי שמיעה
באינטרנט

השוואה בין מכשירי שמיעה מקבוצת עלית

שלום ותודה על פנייתך,
מצורפת מטה טבלה אותה בנינו המשווה 8 מאפיינים חשובים להשוואת ביצועי המכשירים השונים.
להלן הסבר קצר על כל מאפיין. הסבר נוסף ניתן למצוא בכתבה נוספת באתרנו:
1. ערוצים: צלילים מורכבים ממספר רב של תדרים. באוזן האדם יש עשרות אלפי תאי שערה הספציפיים לתדר מסוים. כאשר לאדם יש ירידה בשמיעה, לרוב יש פגיעה באותם תאי שערה, אך הפגיעה לרוב אינה אחידה ולכן יתכן שהאדם ישמע טוב יותר תדרים מסוימים מאשר אחרים. בדיקת שמיעה בודקת כל תדר בנפרד לקביעת מידת הירידה בשמיעה בכל תדר. ככל שלמכשיר שמיעה יש יותר ערוצים, המשמעות היא שהמכשיר דוגם את הצליל ברמת דיוק ופירוט גבוהה יותר, ובכך מאפשר באופן תאורטי שמיעה קרובה יותר לשמיעה הטבעית.
2. תוכניות האזנה: מאחר ואנחנו נעים בין סביבות אקוסטיות שונות והצרכים השמיעתיים שלנו משתנים בהתאם לפעילות ולסביבה שלנו, יש צורך במכשיר שמיעה שידע להתאם בהתאם לסיטואציה בה נמצא המשתמש. לשם כך יש תוכניות האזנה. תוכניות מקובלות הן האזנה בסביבה שקטה/רועשת או האזנה למוזיקה.
3.ביטול בידפק: בידפק היא תופעה המתרחשת עקב הקרבה בין המיקרופון לרמקול של מכשיר השמיעה. למכשירי מתקדמים יש מנגנונים המבטלים באופן אוטומטי את הצליל הנוצר.
4. הפחתת רעש רוח: בעיה נפוצה בשימוש בכל מיקרופון. על מנת להימנע מרעש רוח מעיק, יש צורך במנגנון היודע לזהות ולבטל רעש זה באופן אוטומטי.
5. שלט: שלט רחוק מאפשר שליטה וכוונון של המכשיר, ללא צורך במגע ישיר. לרוב ש השלט מאפשר להגביר/להנמיך את עוצמת השמע או למעבר בין תוכניות האזנה.
6. חיבור לטלפון: חיבור לטלפון, בין אם אוטומטי או ידני, מאפשר לשמוע את שיחת הטלפון ישירות לתוך מכשיר השמיעה, תוך ביטול רעש הרקע שנמצא סביב המשתמש.
7. מיקרופון כיווני: מיקרופון כיווני מסייע בשיפור יחס הדיבור ביחס לרעש הסביבתי. מאפיין זה שימושי בעיקר בתנאי עם רעש רקע מתחרה המקשה על הבנת הדיבור, כפי שיש במסעדות או בתי קפה בהם יש מספר רב של דוברים בו זמנית. המיקרופון הכיווני מתביית על הדובר ומגביר את עוצמת הדיבור בהשוואה לרעש הרקע. במכשירים עם מנגנון אדפטיבי, הדבר נעשה באופן אוטומטי, גם אם הדובר אינו ממקום ישירות מול המשתמש.
8. תצורה אפשרית: כיצד יראה המכשיר שמיעה - האם מאחורי האוזן, האם בתוך האוזן וכו'. לפירוט הצורות אני מפנה אותך לכתבה הרלוונטית באתרנו.

Belton Ture 6 Belton Ture 9 Unitron moxi 12 Starkey 70 Starkey 90 מאפיין 
6 9 12 8 12 ערוצים
2 3 3 זיהוי מוזיקה זיהוי מוזיקה תוכניות האזנה
כן-שתי אופציות כן-שתי אופציות כן כן כן ביטול פידבק
לא לא כן לא לא הפחתת רעש רוח
אופציונלי אופציונלי אופציונלי לא לא שלט
אוטומטי אוטומטי כן אוטומטי אוטומטי חיבור לטלפון
אדפטיבי אדפטיבי כן אדפטיבי אדפטיבי מיקרופון כיווני
הכל הכל RIC הכל הכל תצורה אפשרית

*אין באמור בכתבה זו משום חוות דעת, יעוץ, המלצה, הנחיה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן. הדברים האמורים הינם לידיעה כללית בלבד