חדשות ומבצעים
סקרים
היכן את/ה קונה בדר"כ את הסוללות למכשיר השמיעה שלך?
במכון השמיעה שלי
בבית מרקחת
בחנות אלקטרוניקה
במרכז לליקוי שמיעה
באינטרנט
סקרים

היכן את/ה קונה בדר"כ את הסוללות למכשיר השמיעה שלך?

במכון השמיעה שלי
104 42.98% (104/242)

בבית מרקחת
12 4.96% (12/242)

בחנות אלקטרוניקה
8 3.31% (8/242)

במרכז לליקוי שמיעה
27 11.16% (27/242)

באינטרנט
81 33.47% (81/242)סקרים קודמים